Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa.

Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji oraz szkoleń. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z decydentami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Dzięki utworzonej bazie organizacji pacjentów, która zawiera obecnie ponad 600 podmiotów, Instytut jest w stałym kontakcie z tymi organizacjami dzięki czemu mamy szerokie rozeznanie na temat bieżących problemów w ochronie zdrowia. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych.

Więcej informacji

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą

Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą jest organizacją powołaną w kwietniu 2009 roku z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w celu edukacji oraz zwiększenia efektywnej profilaktyki i diagnostyki cukrzycy w Polsce.

Koalicja reprezentuje największe polskie organizacje podejmujące pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polską Federację Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Fundacja Cukierkowo, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Koalicję wspierają także miesięcznik „Diabetyk” oraz portal www.mojacukrzyca.org.

Intencją koalicjantów jest, aby poprzez zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne w ramach kampanii „Cukrzyca – więcej niż cukier”, „Menu dla diabetyka” oraz „Listopad miesiącem walki z cukrzycą” aktywnie wpływać na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cukrzycy, zmienić upraszczające podejście do choroby, a także uświadomić jej interdyscyplinarny charakteru i współzależność z prowadzonym stylem życia. Radę programową Koalicji tworzą m.in. ks. Arkadiusz Nowak (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej) oraz prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego).

Więcej informacji

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym Na Cukrzycę

Federacja jest największą organizacją zajmującą się dziećmi i młodzieżą z cukrzycą, skupia 16 stowarzyszeń i fundacji cukrzycowych z całej Polski.

Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej i zdrowotnej młodych diabetyków, wspieranie w działaniach i wzmacnianie zrzeszonych w niej organizacji, oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z cukrzycą. Federacja prowadzi program wspierający placówki oświatowe, które przyjmują dzieci z cukrzycą i zapewniają im właściwą opiekę, w ramach którego przeprowadziła już kilkaset szkoleń dla nauczycieli oraz wydała materiały edukacyjne. Przedszkola i szkoły, w których przeprowadzono szkolenie umieszczone zostają na mapie przeszkolonych placówek na stronie www.przyjaznediabetykom.pl

Federacja organizuje kursy społecznych edukatorów cukrzycy, wyjazdy wypoczynkowe i edukacyjne, akcje prewencji cukrzycy typu 2. Młodzież wywodząca się z Federacji jest autorem projektu, który przeciwstawia się stygmatyzacji osób z cukrzycą typu 1 „Żyję, bo biorę” www.zyjebobiore.pl Federacja kładzie także nacisk na aktywność społeczną młodych diabetyków oraz budowanie zespołu wolontariuszy, którzy mimo choroby działają na rzecz innych. Od 5 lat młodzież bierze udział w Cukrzycowej Szkole Wolontariatu Pod Żaglami, w ramach której zdobywa patenty żeglarskie i uczy się jak żyć aktywnie mimo cukrzycy.

Więcej informacji

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 1996 roku działa na rzecz środowiska młodych diabetyków w Polsce. Organizacja wspiera ich w codziennej walce z chorobą, zachęca do aktywności mimo ograniczeń, wynajduje talenty, eksponuje osobowości, edukuje w terapii, kreuje aktywne postawy, wspomaga potrzebujących. – np. Program Stypendialny „Słodycz Wiedzy”, Program „Drużyna MOJACUKRZYCA.PL”, Program Warsztatów i Turnusów Edukacyjnych.

Walczy o lepsze traktowanie w szkołach, domaga się równych szans w edukacji, skraca dystans pomiędzy diabetykami a społeczeństwem, stara się zmieniać wizerunek diabetyków, czuwa nad działaniami decydentów. np. Akcja społeczna „Cukrzyca – nie bądź obojętny, możesz pomóc”, „Pompowa Mapa Polski”. Codziennie dba o rozwój samorealizacji swoich podopiecznych, wychowuje ich w poczuciu wartości, skłania do wzajemnej pomocy, tworzy dobrą atmosferę i wzbogaca możliwości życia z chorobą. Przełamując bariery dla najmłodszych diabetyków budzi w nich poczucie własnej wartości.

Więcej informacji

Novo Nordisk, mecenas kampanii #StopHipo

Nvo Nordisk z siedzibą w Danii jest globalną firmą farmaceutyczną z ponad 90. letnim doświadczeniem w rozwoju innowacji i liderem w leczeniu cukrzycy. Firma zajmuje również czołową pozycję w leczeniu hemofilii, terapii hormonem wzrostu i hormonalnej terapii zastępczej.

Novo Nordisk oferuje największy wybór insulin, tj. leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. Wytwarza i dostarcza na rynek produkty farmaceutyczne i usługi, które mają istotny wpływ na życie pacjentów, a także na rozwój medycyny.

Firma zatrudnia ponad 41 500 pracowników w 75. krajach. W Polsce Novo Nordisk jest obecna od 1991 roku i należy do regionu Europy Wschodniej, skupiającego 17 krajów. W naszym kraju firma zatrudnia ponad 160 osób.

Więcej informacji