Cukrzycę można mieć

w małym palcu

wystarczy regularnie mierzyć poziom cukru we krwi.

Pomiarów stężeń glukozy (tzw. glikemii) przy pomocy glukometru należy dokonywać w zależności od potrzeb ustalonych z lekarzem. Uzależnione jest to od stosowanego modelu leczenia.

U pacjentów stosujących insulinę
(kilka wstrzyknięć dziennie) pomiarów należy dokonywać według schematu:

na czczo

przed głównymi posiłkami

2 godziny po posiłkach

przed pójściem spać

Aby zapobiegać hipoglikemii pamiętaj aby:

przed
wstrzyknięciem
insuliny:
  1. monitorować glikemię, używając glukometru,
  2. rozsądnie planować dawkę odpowiedniej insuliny - zgodnie z zaleceniami lekarza,
  3. podawać insulinę we właściwe miejsce, używając igły insulinowej o odpowiedniej długości,
  4. insulinę szybkodziałającą analogową oraz mieszankę insuliny analogowej podawać: tuż przed posiłkiem, w trakcie lub tuż po posiłku,
  5. insulinę ludzką krótkodziałającą lub mieszankę ludzkiej insuliny podawać: ok. 30 minut przed posiłkiem, nie opuszczając przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami.
po
wstrzyknięciu
insuliny:
  1. nie pomijać posiłku ani nie zmniejszać go,
  2. rozsądnie kontrolować aktywność fizyczną,
  3. nie spożywać alkoholu i nie stosować innych używek, po których można stracić kontrolę,
  4. nosić ze sobą cukier lub glukozę.

Jeśli występują niedocukrzenia należy o tym

poinformować lekarza

Doradzi on, kiedy mierzyć glukozę we krwi, aby temu zapobiec, a także zmodyfikuje sposób leczenia.

Prawidłowe leczenie
cukrzycy pozwala ograniczyć ryzyko

wystąpienia epizodów hipoglikemii.